Inglise keel tase B2

Koolituse kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 160 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (200 akad t): 2400 eu

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Viktoria Jakobson – Kõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikool: Filoloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus – 15 aastat.

Olga Ilnitskaja – Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanudinglise keele oskuse vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud B2 taseme keeleoskusnõuetele.

Õppijate suhtluskeele oskuse arendamine nii kõnes kui kirjas, soravust eneseväljendamisel, kuulamisoskust, tulemuslikkust inglisekeelsete materjalidega töötamisel; andes maksimaalselt võimalusi inglise keele praktiliseks kasutamiseks (arvamuse avaldamine, diskuteerimine erinevatel elulistel teemadel, informatsiooni vahetamine jms).

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma;
 • vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
 • loob paljudel teemadel selget, üksikasjalikku teksti ning selgitab oma vaatenurka, kaaludes kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Sihtgrupp: Täiskasvanudinimesed, kes valdavad inglise keele grammatikat, suudavad suhelda ja end väljendada enamuses tavasituatsioonides, saavad aru inglisekeelsest kõnest ning soovivad omandada inglise keelt edasijõudnud keelekasutaja tasemel.

Õppe alustamise tingimused: Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60% või tõendatud inglise keele oskus vähemalt B1-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keel tase B2

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info