Majandustegevusteated ja tegevusload

MTÜ ASV Koolitus majandustegevusteate number on 248562, väljastatud 21.09.2023 a

Õppekavarühmad:

Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
Arvutikasutus
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Keeleõpe
Majandusarvestus ja maksundus
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs