ASV Koolitus põhitegevuseks on täiskasvanute koolitamine, täiend- ja ümberõpe.

Eesmärk: tööturul nõutud aktuaalsete erialade jaoks väljatöötatud kaasaegsete õppekavade alusel kvalifitseeritud spetsialiste ettevalmistamine läbi mitmekülgsete teenuste osutamise täiskasvanute hariduse valdkonnas.

Meie koolis on Teil võimalus omandada uusi kaasaegseid teadmisi ja oskusi ning hea tasemega haridust; kogeda individuaalset lähenemist; luua huvitavaid ja kogemuste vahendamiseks ning partnerluseks vajalikke sidemed ja kontakte.

Meie kool aitab Teil korrastada olemasolevaid ärikogemusi ja praktiliste ülesannete süsteemset lahendamist ning omandada erialase arengu ja karjääri jaoks vajalikke erialasid ja oskusi.

Kooli õppesuundade mitmekesisus võimaldab rahuldada Teie vajadusi erialade valimisel. Õppetöö toimub kaasaegsetele nõuetetele vastavates ruumides, kasutusel on uudsed õppetehnoloogiad, aktiivse õppe erinevad vormid ning õppepraktika annavad Teile võimaluse valida sellise eriala, mille omandamisel saate tööturul nõutud spetsialistiks.

Koolis pakutav õppekavade kvaliteet tugineb õpetajaskonna ainulaadsele pedagoogilisele kogemustele, praktilistele oskustele ja erialasele kvalifikatsioonile, enamus koolitajatest omavad magistrikraadi. Kõik koolitajad omavad pikaajalist töö- ja õpetamiskogemust. 

Kaasaegsete spetsialistide ettevalmistamise ainulaadne süsteem, erialade mitmekesisus ja saanud teadmiste kvaliteet vastavad kaasaegse tööturu nõudmistele. See tagab kooli lõpetajate kõrge professionaalse taseme kindlustades neile karjääritõusu ja head palka.

Õppe käigus omandatud erialased ja inimsuhted on see sotsiaalne kapital, mis mitmekordistab õpitulemuste efektiivsuse, mis on kaasajal oluline erialaste ülesannete lahendamisel ja eesmärkide saavutamisel.