AutoCAD baaskoolitus

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (80 akad t) – 1500 eur.

Individuaalõpe (80 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Ivar Varm – Kõrgharidus (Arvutikolledž: Arvutigraafika); kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus – 10 aastat.

Žanna Kriger – Kõrgharidus (Euroülikool: Sisekujunduskunstnik), era- ja üldkasutatavate ruumide projekteerimise kogemus – 10 aastat, õpetamiskogemus – 12 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel tunneb õppija ACAD’is jooniste koostamise põhiinstrumente ja meetodeid.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • kasutab joonisel ACAD tarkvara põhilisi geomeetrilisi kujundeid;
 • loeb keskmise raskusastmega joonist;
 • koostab ruumilisi mudeleid ja jooniseid kasutades kõiki võimalikke seadmeid.

Sihtgrupp: erinevates projekteerimisvaldkondades töötavad insenerid (ehitus, arhitektuur, elektroonika, geodeesia, teedeehitus jne) sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • AutoCAD liidesega tutvumine
 • Mõõdud, punktid, otsekaugus
 • Joonte tüübid, mastaabid
 • Täppisjoonestamine: objektide sidumine, järjestamine jt joonise juhtimine
 • Suureformaadilise joonise jagamine mitmeks väikeses formaadis leheks
 • Ehitusjooniste koostamine ja trükiks valmistamine
 • Lehe ja mudeli ruumis töötamine
 • Töö tekstiga, selle atribuudid
 • Tabelid ja plokid
 • Koordinaatide kolmemõõtmelised süsteemid. Vaateekraanid. Perspektiivvaated.
 • Rastergraafika vektoriseerimine

ÕPPEKAVA: vt. AutoCAD baaskoolitus

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info